Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Hur går du tillväga?

Hur går du tillväga?

Diskutera igenom med dina fackliga kollegor vilka problemen är och hur behovet ser ut. Informera arbetsgivaren om att ni behöver anlita arbetstagarkonsult. Kontakta oss för en närmare diskussion.

Rätten och möjligheterna att anlita en arbetstagarkonsult finns reglerat i de olika utvecklings- och samverkansavtalen på arbetsmarknaden. Utvecklingsavtalet, ursprungligen från 1982, är grunden på den privata sektorn.

”De lokala arbetstagarorganisationerna har rätt att anlita arbetstagarkonsult för särskilt uppdrag inför förestående förändringar som har väsentlig betydelse för för företagens ekonomi och de anställdas sysselsättning. Syftet med detta är att ge de fackliga organisationerna möjlighet att analysera föreliggande faktaunderlag och att ta ställning till de frågor som förändringen aktualiserar.” (Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv, LO, PTK §12)

I avtalet slås bl a fast att

-       Rätten att anlita finns för alla företag med mer än 50 anställda, men även i mindre företag kan arbetstagarkonsult användas om fack och ledning är överens

-       Det lokala facket är uppdragsgivare men det är arbetsgivaren som står för kostnaden

-       Innan lokala facket fattar beslut skall man ha förhandlat med arbetsgivaren om inriktning och omfattning av uppdraget och blir man inte överens går det till central förhandling

Inom den statliga sektorn regleras frågan i avtalet Samverkan för Utveckling och inom kommuner, landsting och regioner FAS 05. Principerna är i grunden desamma som i utvecklingsavtalet.

En normal arbetsgång för att komma fram till ett genomtänkt uppdrag innehåller följande

Ofta är det bråttom i uppdragen. Förhandlingar pågår. Vi är vana vid att snabbt sätta oss in i verksamheten och leverera resultat.

 

Skriv ut