Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Att anlita arbetstagarkonsult
 flag

Vad kan vi hjälpa till med?

Med vår kompetens kring företagsekonomi, organisationsanalys, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och förändringsarbete går vi igenom företagets eller förvaltningens situation och de förslag till förändringar som ledningen lagt.

Företag och förvaltningar genomgår idag stora förändringar. Inom näringslivet är det framförallt globaliseringen med ökad konkurrens och flytt av verksamheter som driver förändringarna. Inom offentlig sektor sker förändringar i politiken och budgetramarna hårdnar. Ny teknik och nya managementidéer (outsourcing, lean production) förändrar sättet att organisera verksamheter.

Vi tillför expertkunskap för att stödja de fackliga företrädarna i förändringsarbetet;

  • ge kunskap om företagets strategi och konsekvenser av föreslagna förändringarna
  • granska förhandlingsunderlag vad gäller ekonomi och marknad
  • ta fram en risk och konsekvensanalys vad gäller verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö
  • bedöma möjliga alternativ till ledningens förslag
  • skapa förutsättningar för ett bra genomförande av förändringarna
  • bidra till en bättre samverkan för företagets utveckling

Genom våra insatser får både ledning och fack en oberoende analys, en ”second opinion”. Vi lyssnar av organisationen, går igenom beslutsunderlag och tillför kunskaper och erfarenheter utifrån. Utrymme ges för att bedöma alternativa vägar att utveckla verksamheten. Som facklig företrädare får man underlag och kunskap för att hitta bästa möjliga lösningar i förhandlingar med arbetsgivaren – både för verksamhet och medarbetare. Medlemmarna kan känna sig trygga – även om förändringarna är smärtsamma för många – att besluten är fattade på så goda grunder som möjligt.

Vår arbetsinsats innefattar i normalfallet genomgång av underlag (ekonomi, kalkyler, strategidokument mm), intervjuer med ledning, chefer och medarbetare och ibland externa intressenter. Vi analyserar underlaget, diskuterar med våra uppdragsgivare och tar fram en rapport. Rapporten är fackens egendom men ges också i normalfallet till ledningen.

"Det handlar inte om att vinna eller förlora, utan att få så kloka beslut som möjligt" (Anders Weihe, förhandlingschef i teknikföretagen om arbetstagarkonsulter i Lag och Avtal 7 2013)

 

Skriv utE-post