Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Vad tycker våra uppdragsgivare?

Vad tycker våra uppdragsgivare?

Vi har över åren gjort mer än 2500 uppdrag över hela arbetsmarknaden; verkstadsindustri, processindustri, telecom, media, byggnadsindustri, infrastruktur, försvaret, statliga myndigheter, kultur- och utbildningssektorn liksom kommunala verksamheter. De utvärderingar vi gör visar på mycket nöjda kunder.

"De gjorde mycket på den korta tid dom hade”
”Konsulten Bromsade ett antal farliga åtgärder och minskade riskerna.”

Några siffror från de 50-talet utvärderingar av uppdrag som vi gjort;

Nyttan av det vi gör är både kort och långsiktig. I ca 1/3 av fallen påverkade vi förändringarna direkt i den meningen att våra förslag kunde genomföras eller att påpekanden gjordes vilket fick ledningen att tänka om.

En arbetsgivare konstaterade; ” Konsulterna arbetade klokt och visade mod och integritet…ställde frågor som fick oss att tänka och analysera….. Vi fick vända på stenar ytterligare en gång”

Ibland leder vår granskning till att vi konfirmerar ledningens beslut. Neddragningarna är nödvändiga långsiktigt, omorganisationen är vettig för att möta kommande utmaningar. För fackens del kan man känna sig trygg i att man vänt på alla stenar.

” Vi fick en korrekt hantering av outsourcing processen, bra bakgrundsmaterial och vi kunde ha en bra tvärfacklig dialog. ”

” Vi lärde oss än mer hur viktigt det är att medlemmarna är med på spåret. Ledningen lärde sig framförallt hur illa ställt det var med chefsskapet – och började åtgärda det! …. ”

Även om kanske inte vår insats påverkar ledningens beslut i den aktuella frågan kan det långsiktigt leda till bättre förändringsprocesser;

” Vi och företaget lärde oss att det är bra att vi kommer in tidigare i processerna. Mindre informerande och mer delaktighet. ATKs arbete påverkade hur fack och företag förhåller sig till varandra. Vi försöker nu få fram ett samverkansavtal…”

 

Skriv ut