Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Inlägg
 flag

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/templates/yoo_square/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/templates/yoo_square/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/templates/yoo_square/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/templates/yoo_square/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Arbetsliv i förändring

Efter mer än 30 år på ATK har jag nu valt att mer medvetet ställa om från lönearbete till ett flexibelt liv med arbete och skapande under  fria former. Detta manifesterade jag med att samla ihop människor jag arbetat med i mitt arbetsliv under parollen ”Arbetsliv i förändring” – vad har vi lärt oss under den senast trettio åren?  Jag bad dom också att inför detta skriva lite kort om deras erfarenheter.

Ett femtontal mer eller mindre kort skrivna bidrag till detta kom in och under lättsamma former uppstod diskussioner alltifrån valfrihet i offentlig sektor, fackliga falluckor men också framgångar, arbetslivs-forskningens osäkra ställning till beskattning av robotar.

För egen del kan jag tycka att när man tittar ut över den publika debatten kring arbetslivet att går mycket i gamla hjulspår och man kan undra vad vi egentligen lärt oss;

• Sjukskrivningarna ökar i vanlig ordning när arbetslösheten går ner och organisationerna hårdrationaliseras. Arbetsmiljön – särskilt den organisatoriska och sociala – kommer högre upp på dagordningen. Men så mycket nya lösningar syns inte till.

• Frågan om omställningsstrategier står och stampar tillsammans med diskussionen om LAS inlåsnings- och utlåsningseffekter

• Ännu en avtalsrörelse är på gång med diskussioner om ingångslöner, jämställda löner och (vad som är) rättvisa löner

• Den svenska modellen ska utvecklas - inte avvecklas säger ett regeringsparti (men jag har inte sett nån som egentligen vill avveckla den)

Samtidigt pockar nya utmaningar på – inte minst den demografiska utvecklingen (färre i arbete och fler i pension) och arbetslivets möjligheter att ta emot och utnyttja den stora gruppen nyanlända. Men också globaliseringens framfart med flytt av verksamheter och nya ägare i det som förut var svenska företag. Trump och Åkesson till trots lär nog den fortsätta och därmed vårt behov av att ha internationellt framgångsrika företag. Hur stark är vår miljöprofil? Är talet om långsiktigt hållbar utveckling något reellt eller bara en övergående trend (som t ex den nya ekonomin)?

Man kan ju bli lite deprimerad när man ser aktörerna på arbetsmarknaden:

- Arbetsgivare som stirrar sig blinda på att managera talanger när det mer handlar om att anpassa verksamhet, teknik och arbete till de människor som faktiskt står till buds

- Fackliga organisationer som antingen gräver sig djupare ner i sina skyttegravar eller driver ytliga rekryteringskampanjer med robotar och tuppar

- Politiker som famlar i blindo mellan de globaliserade marknadernas realiteter, de nationella systemens tillkortakommanden och medias oupphörliga längtan efter dramatik

-Medborgare som har svårt att orientera sig i detta nya komplexa landskap och gärna faller offer för enkla lösningar

Kanske en något dystopisk bild men mer finns att läsa  i sammanställningen av Arbetsliv i förändring – där finns både realism, pessimism och optimism. Gå vidare till ATK kunskap där den finns som pdf http://atk.se/images/root/filer/kunskap/ARBETSLIV_I_F%C3%96R%C3%84NDRING_3.pdf

Arbetstagarkonsulten – en utdöende art?

Jag har i över 30 år nu ägnat mig åt att på fackligt uppdrag gå in och granska förändringar i företag och förvaltningar. Rätten att anlita arbetstagarkonsult uppstod redan på 70-talet som en del i att med stöd i lagar och avtal få ett mer demokratiskt arbetsliv. Instrumentet att för facket få en bättre kunskap och att i förhandlingsprocessen få ytterligare beslutsunderlag har överlevt kriser och förändrade partsrelationer. För att vara lite högtidlig kan jag knyta an till mitt förra blogginlägg och säga att den nästan har kommit att institutionaliseras som en, visserligen liten men ändock, del av den svenska modellen.

Men gör vi nån nytta? Min erfarenhet och våra utvärderingar pekar på att konsulten i kanske en tredjedel av fallen åstadkommer en förändring i sak och i en tredjedel en bättre process. Men det händer också att vi kan bekräfta rimligheten i ledningens förslag och kanske inte åstadkommer någon förändring alls men det ger ett lärande och facket en ökad kunskap och processen blir kvalitetssäkrad.

Tyvärr har dock det skett en över åren minskad användning. Det finns flera orsaker till detta. Kunskapen om möjligheterna att använda särskilt expertstöd har minskat ute bland de fackliga gräsrötterna. På andra håll har man kanske blivit besviken då man har haft förhoppningen att konsulten ska kunna rädda hotade jobb i en ständig rationalisering, neddragning och flyttning av verksamheter. Ibland är det kört och ibland inte.

Det minskande användandet har också till del sin grund i att många arbetsgivare inte ser värdet av insatsen – det kostar för mycket men framförallt gör att processen tar längre tid. Inte minst när vi (och facket) kommer in försent och besluten har låsts fast. Det är ju också så att ett ökat utländskt ägande och management kan vara mer oförstående – inte minst sådana utanför EU. Systemet med arbetstagarkonsulter (labour consultants) finns bl a i Frankrike, Tyskland och Holland.

Denna minskande och över tiden mycket varierande omfattning gör att det för den som skulle vilja prova på jobbet som arbetstagarkonsult tvekar. Det blir en osäker roll att gå in i om man vill ha en någorlunda jämn inkomst. Och branschen har aldrig varit särskilt stor. En gissning idag är väl att den kanske omsätter nånstans kring 5 till 10 årsarbeten – på sin höjd. Återväxten är därför inte helt lätt. Vi har en allt minskande och grånande skara arbetstagarkonsulter.

Jag och ATK har försökt propagera för att förbunden måste ta ett större ansvar – informera ut i organisationen om möjligheterna och nyttan men också medverka i att säkra en framtida kompetensförsörjning. Men det går trögt. Utvecklingsavtalet (och motsvarande på offentliga sidan) tycks inte vara levande materia i de fackliga organisationerna. Det är ett begränsat antal förbund som använder verktyget strategiskt vid förändringar i branschen.

Själv har jag påbörjat en viss avtrappning och skådar pensionsljuset i tunneln, då jag tillhör en av dom grånande. Men det känns lite trist att ljuset i arbetstagarkonsulttunneln blivit allt svagare. I en mer digitaliserad, effektiviserad och globaliserad arbetsvärld behöver de anställda och deras fackliga företrädare alla möjligheter och verktyg att hantera förändringar och omställningar på ett klokt sätt – och för ledningarna att få bättre beslutsunderlag.


Notice: Undefined variable: app in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/templates/yoo_square/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property 'scope' of non-object in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/templates/yoo_square/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12