Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
En "flexibel" arbetsvärld med ökad stress och sämre arbetsvillkor
 flag

En "flexibel" arbetsvärld med ökad stress och sämre arbetsvillkor

Vart är vi på väg? Det undrar jag allt oftare när jag granskar strukturförändringar som ofta innebär stora omorganisationer, flytt av produktion/tjänster eller av utvecklingsverksamhet och att medarbetare sägs upp. Alternativt innebär förändringar i ”bästa fall” att en del medarbetare erbjuds att arbeta kvar om de accepterar sämre arbets- och anställningsvillkor. Acceptera en 60-70%-tjänst i s f heltid, säg ok till mer oregelbundna arbetstider eller säg ja tack till lägre lön och bli anställd via ett bemanningsföretag (som arbetsgivaren äger). Medarbetares anställnings- och arbetsvillkor tenderar att försämras allt mer och snabbare.

Många av oss har förhoppningsvis stressat ner (kopplat av) under jul- och nyårshelger. Jag var själv ledig och lyckades stressa ner en del. Satt och googlade en dag och kom att dagdrömma om det humana kapitalets värde och följande företagsannons;

Nyttja våra medarbetares innovativa kunskaper och förmåga att anpassa våra tjänster till dig och din verksamhet. Vårt företag har kontinuerligt utvecklat medarbetarnas kunskaper och förmågor i mer än 40 år så att vi kan erbjuda dig och ditt företag den bästa nyttan och upplevelsen av våra tjänster. Vårt företag är en av den största leverantörerna i världen. Vår vision är att vara en världens attraktivaste leverantörer av medarbetares kompetens. Vår affärsidé är att genom medarbetarnas ständiga utveckling erbjuda kunder tjänster som håller en utmärkt kvalité och funktion. Köper du våra tjänster kommer ditt företag fungera bättre och längre. Ni får en långsiktigt hållbarare lönsamhet.

Ovan borde kunna omfatta de flesta företag och verksamheter. Men allt för sällan lyfts medarbetarnas värde fram i företags marknadsföring. När företagets ekonomi och lönsamhet försämras så stryps snabbt insatser för medarbetarnas kompetensutveckling och tid för idéutveckling. Medarbetaren blir en fast kostnad som behöver bli flexiblare. Företagets verksamhet måste ju snabbare kunna möta marknadens förändringar. Dessutom måste kapital frigöras för att kvarvarande medarbetare ska kunna jobba smartare. Nej, det handlar inte om särskilt mycket satsningar på kunskaps- och kompetenspåfyllning för kvarvarande medarbetare. Mer om att satsa på tekniska system så att kvarvarande medarbetare kan jobba snabbare och klara av fler arbetsuppgifter. Är detta smart? Ju färre medarbetare det blir, desto mer ska de klara av! Företag har lätt för att prioritera vad som ska göras, men betydligt svårare för att nedprioritera vad som inte ska göras.

Företag vill allt oftare också i sämre tider kompetensväxla. Nej, det handlar inte särskilt mycket om att medarbetarnas kunskap och förmågor ska höjas några snäpp. Snarare handlar det om växla ut medarbetare som jobbat många år i företaget och anställa in nya och yngre medarbetare. Företag menar att det inte är ekonomiskt försvarbart att satsa på de äldres kompetens. Men vi ska ju jobba längre, typ tills vi blir 70 år eller äldre. De äldres kompetens behövs i framtiden. Hur blir allt detta hållbart?!

Så vart är vi på väg? Vilka idéer ska styra framtiden? Är någon en god lösning på spåret så hör gärna av dig. Jag sprider gärna de goda exemplen vidare. Själv sätter jag mig en stund i en fåtölj och reflekterar, stressar ner (enligt reklam för möbler finns det nedstressande fåtöljer som du kan bli sittandes i riktigt bekvämt och länge). Kanske med en bok om Kunskapsöverföring och Knowledge Management (Liber) i jakten efter idéer om och lösningar på ovanstående gåtor.