Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Konsten att få medarbetare att må bra
 flag

Konsten att få medarbetare att må bra

– ett antistressande ledarskap

Chefen (ledaren) påverkar arbetstakt och hur medarbetarna utför sitt arbete. Chefen påverkar även medarbetarnas arbetsinsatser genom kritik, uppmuntran och belöningar. Men vad gör en chef till en bra ledare med ett antistressande ledarskap?

Till att börja med kan man konstatera att det är skillnad mellan att formellt vara chef och att vara ledare. Ledare blir man genom sitt sätt att vara och hur man påverkar andra. Att leda handlar om att ta tillvara medarbetarnas kompetens och andra resurser i företaget/organisationen för att gemensamt nå satta verksamhetsmål. Det är en av ledarens viktigaste uppgifter att få medarbetare att känna tillit, må bra – att hantera medarbetarnas stress, såväl i det dagliga arbetet som under förändringsprocesser. Välmående och motiverade medarbetare och chefer påverkar företagets lönsamhet positivt och medarbetare känner arbetsglädje, trygghet och presterar bra. Man förmår att vara produktiv och effektiv även under förändringsprocesser, trots att dessa ofta kortsiktigt leder till påfrestande situationer som t ex ändrade nya arbetsuppgifter, arbetssätt, rutiner och uppsägningar.

Hur är din chef? En klok ledare med ett antistressande ledarskap? Använd nedanstående checklista som ett stöd för att söka svaret på detta.

Kryssa för det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst.

1=Stämmer helt   2=Stämmer delvis   3= Stämmer inte alls   4= Vet ej

  1 2 3 4
Chefen glömmer inte att tacka och berömma medarbetare när ni gör bra ifrån er.             
Chefen ger positiv respons och kompensation när medarbetare har fått mer att göra.        
Chefen är medveten om att långvarig stress kostar för både individ och organisation. Att hög stressbelastning över tid utan att medarbetare kan påverka sin situation och har tid för återhämtning ökar risken för ohälsa.        
Chefen hetsar inte upp sig när medarbetare har en dålig dag på jobbet. Hen tillåter misstag.        
Chefen är tydlig med vad hen vill, i sina beslut och när uppgiften förväntas vara klar.        
Chefen visar att hen uppskattar när medarbetare har roligt på jobbet.        
Chefen lyssnar noga till vad medarbetare säger, är mån om att ta tillvara dess kompetens.        
Chefen tar initiativ till sociala aktiviteter för chefer och medarbetare. Så att man lär känna varandra bättre och ökar trivsel och gemenskap.        
Chefen ställer upp för sina medarbetare.        
Chefen är ärlig.        

Vill du dela checklistan eller ge den vidare till din chef så varsågod, checklistan kan delas fritt.
( pdfLadda ner som pdf här >>> )

Om du, kära läsare, är chef så ta dig en funderare över hur antistressande ditt ledarskap är med stöd av ovanstående checklista.

Vill du fråga mig om ovanstående eller ge tips om antistressande ledarskap så mejla mig, mikael.eriksson@atk.se