Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Arbetsliv i förändring
 flag

Arbetsliv i förändring


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/templates/yoo_square/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/templates/yoo_square/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/templates/yoo_square/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Efter mer än 30 år på ATK har jag nu valt att mer medvetet ställa om från lönearbete till ett flexibelt liv med arbete och skapande under  fria former. Detta manifesterade jag med att samla ihop människor jag arbetat med i mitt arbetsliv under parollen ”Arbetsliv i förändring” – vad har vi lärt oss under den senast trettio åren?  Jag bad dom också att inför detta skriva lite kort om deras erfarenheter.

Ett femtontal mer eller mindre kort skrivna bidrag till detta kom in och under lättsamma former uppstod diskussioner alltifrån valfrihet i offentlig sektor, fackliga falluckor men också framgångar, arbetslivs-forskningens osäkra ställning till beskattning av robotar.

För egen del kan jag tycka att när man tittar ut över den publika debatten kring arbetslivet att går mycket i gamla hjulspår och man kan undra vad vi egentligen lärt oss;

• Sjukskrivningarna ökar i vanlig ordning när arbetslösheten går ner och organisationerna hårdrationaliseras. Arbetsmiljön – särskilt den organisatoriska och sociala – kommer högre upp på dagordningen. Men så mycket nya lösningar syns inte till.

• Frågan om omställningsstrategier står och stampar tillsammans med diskussionen om LAS inlåsnings- och utlåsningseffekter

• Ännu en avtalsrörelse är på gång med diskussioner om ingångslöner, jämställda löner och (vad som är) rättvisa löner

• Den svenska modellen ska utvecklas - inte avvecklas säger ett regeringsparti (men jag har inte sett nån som egentligen vill avveckla den)

Samtidigt pockar nya utmaningar på – inte minst den demografiska utvecklingen (färre i arbete och fler i pension) och arbetslivets möjligheter att ta emot och utnyttja den stora gruppen nyanlända. Men också globaliseringens framfart med flytt av verksamheter och nya ägare i det som förut var svenska företag. Trump och Åkesson till trots lär nog den fortsätta och därmed vårt behov av att ha internationellt framgångsrika företag. Hur stark är vår miljöprofil? Är talet om långsiktigt hållbar utveckling något reellt eller bara en övergående trend (som t ex den nya ekonomin)?

Man kan ju bli lite deprimerad när man ser aktörerna på arbetsmarknaden:

- Arbetsgivare som stirrar sig blinda på att managera talanger när det mer handlar om att anpassa verksamhet, teknik och arbete till de människor som faktiskt står till buds

- Fackliga organisationer som antingen gräver sig djupare ner i sina skyttegravar eller driver ytliga rekryteringskampanjer med robotar och tuppar

- Politiker som famlar i blindo mellan de globaliserade marknadernas realiteter, de nationella systemens tillkortakommanden och medias oupphörliga längtan efter dramatik

-Medborgare som har svårt att orientera sig i detta nya komplexa landskap och gärna faller offer för enkla lösningar

Kanske en något dystopisk bild men mer finns att läsa  i sammanställningen av Arbetsliv i förändring – där finns både realism, pessimism och optimism. Gå vidare till ATK kunskap där den finns som pdf http://atk.se/images/root/filer/kunskap/ARBETSLIV_I_F%C3%96R%C3%84NDRING_3.pdf