Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Inlägg
 flag

Den dyrbara tiden

”Time time time, see what’s become of me
While I looked around for my possibilities”
(Paul Simon)

Mitt föregående inlägg var ju också en inbjudan till en konferens om fackligt inflytande i förändringsarbete. Den genomfördes enligt plan med ca 40 deltagare från olika sektorer och fackförbund. Både positivt och negativt ventilerades. Inte förvånande dominerade dom negativa erfarenheterna; att komma in för sent, bristfälliga beslutsunderlag och ohörsamma arbetsgivare. Men där gavs också exempel på positiva erfarenheter med samverkan och partsgemensamma processer. En hel del facklig självkritik kom också fram; att inte ha tydliga roller, att ägna för mycket tid åt ”skadereglering” och för lite tid åt förebyggande, framtidsinriktat arbete. Just frågan om tid och förändring kom på olika sätt att prägla mycket av diskussionen och fick mig att fundera vidare.

En första fråga är hur vi använder vår tid i vardagen. Det kan gälla allt från jag som medarbetare i mitt arbete eller den fackliga tid jag har till förfogande i mitt uppdrag. Eller i vår grupp eller vår styrelse. Nya arbetsformer som agilt utvecklingsarbete och lean production handlar också om att utnyttja tiden effektivare – komma fortare till marknaden, ta bort onödig tid. Samtidigt som tidstjuvar hela tiden förföljer hos – mailen, IT-strulet, regelverket. I allt detta behöver vi tid för reflektion och eftertanke, inte minst när allt snurrar fortare.

Som facklig företrädare ska du också förhålla dig till kallelser från arbetsgivaren och kontakter från medlemmar. Det finns, inte minst i krympande och hårdrationaliserande organisationer allt mindre tålamod frän ledningen om den fackliga tiden. Facket känner samtidigt att man inte får den tid man anser sig behöva, inte minst för att hantera alla förändringar. Sen kan det ju också finnas anledning för fackliga företrädare att mer medvetet prioritera sin tid. Kanske avstå några förhandlingar för att sätta sig ner och fundera över framtiden.

Den andra frågan om tid är hur vi utnyttjar tiden i förändringsarbetet. När vi som arbetstagar-konsulter ser på förutsättningar för en framgångsrik förändring är frågan om tid och tålamod en av de faktorer som vi tycker är viktiga att tänka på. Verklig förändring tar tid. Omställningen måste bottna i hela organisationen – det må vara till nya tekniska system, nya arbetssätt och kundrelationer.

En del i den svenska koncensusmodellen i arbetslivet handlar också om tid. Tar man sig ordentligt med tid i det inledande förändringsarbetet - för diskussioner och förankring - spar man tid i genomförandet då det mesta är förankrat. Om vi inte tagit oss tid för dessa diskussioner kan vi missa viktig kunskap men också få en bristande förståelse när genomförandet ska ske. Nedgången i effektivitet, som sker vid all förändring, blir inte lika dramatisk och långvarig. Organisationer liksom individer går igenom kriskurvor av likartat slag.

Men det finns också förändringar som inte låter vänta på sig; att agera innan marknaden svänger eller att inte bli förbisprungna av den nya tekniken och aggressiva konkurrenter. Vi har inte tid att vänta. Vi har inte tid att vara efterkloka, säger ledningen. Det är bara att kasta sig ut i det kalla vattnet. Och fack och medarbetare undrar, varför ska vi göra det nu.? Det går för fort och vi förstår inte varför. Någon utvärdering har inte gjorts av tidigare förändringar.

Som facklig företrädare vill man vara med på tåget och diskutera vad som behöver göras och inte minst hur. När man vill komma in tidigt i diskussionerna hävdar kanske arbetsgivaren att ingenting är klart, frågan utreds, vi vill inte oroa i onödan.

Men om man kommer in tidigt får man också acceptera att det inte finns mycket på bordet. Den reaktive facklige företrädaren kan tycka det är knepigt att inte arbetsgivaren har ett färdigt förslag. Medan den proaktive kan se att fältet är öppet för olika förslag. Därför att ju längre tiden går och kunskapen ökar och förslagen formas desto mindre handlingsutrymme finns.

Summa summarum: Ta vara på tiden.

Tuta och kör…eller? – En konferens om fackligt inflytande i förändringsarbete

Förändringar i våra företag och förvaltningar är numera närmast vardagsmat. Dom kan genomföras bättre eller sämre, med mer eller mindre med delaktighet och facklig medverkan. Dom kan handla om allt från nedläggning av verksamhet, outsourcing, kompetensväxling till vanliga omorganisationer.¨

Den 17 november arrangerar ATK en konferens på World Trade Center i Stockholm kring frågorna hur det fackliga inflytandet i förändringsarbetet fungerar reellt. Utgångspunkten är dels våra erfarenheter från olika uppdrag dels upplevelser från fackliga företrädare i olika företag och förvaltningar.

Målgruppen för konferensen är ombudsmän och fackligt förtroendevalda, såväl centralt som lokalt i fackförbunden.

Du är hjärtligt välkommen att delta i konferensen. Du anmäler dig till konferensen genom att skicka ett mail till per.tengblad@atk.se senast den 15 oktober. När du anmäler dig ange vilket förbund (ev företag) du kommet ifrån och fackligt uppdrag. Deltagandet är begränsat till 60 personer. Urvalet sker enligt principen först till kvarn….Sprid gärna inbjudan vidare till kollegor.

Konferensen är kostnadsfri. Men vi ser gärna att du, med tanke på flyktingsituationen i världen, i stället för konferensavgift ger ett stöd t ex till UNHCR http://sverigeforunhcr.se/stod-oss

Programmet ser ut på följande sätt:

0830 Kaffe
0900 Inledning Mikael Eriksson, ATK
0915 Strategier och metoder i förändringsarbete – en överblick
Per Tengblad ATK

0945 Fackliga erfarenheter av inflytande i förändring
Redovisning och diskussion av webbfrågan: ”Vad kännetecknar det
fackliga inflytandet i förändrings-arbetet i ditt företag?”
Roger Hansson, IAU
Gruppdiskussion
Redovisning

1130 Lunch

1230 Exempel på lokalt fackligt inflytande
Lokala fackliga företrädare berättar om sina erfarenheter.
Frågor och diskussion Mikael Eriksson, ATK
Lokala fackliga företrädare från Ericson, Erasteel, Lantmäteriet
1430 Kaffe

1500 Hur kan förbunden stödja det lokala arbetet med förändring
Mikael Eriksson ATK Samtalsledare
Katarina Dahlskog Journalistförbundet
Christer Larsson Pappers
Anna Steen DIK
Tommy Thunberg Bertolone IFMetall

1600 Avslutning


Notice: Undefined variable: app in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/templates/yoo_square/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property 'scope' of non-object in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/templates/yoo_square/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12