flag

Kunskap för ett bra arbetsliv

banner kunskap

Som konsulter utvecklar vi kunskap om det som händer i företag och organisationer. Vi deltar också i olika FoU-projekt och skapar länkar mellan praktik och forskning. Vi tycker det är viktigt att stimulera kunskapsutveckling även i andra former än via konsultation, inte minst till fackliga företrädare på olika nivåer.

Skriv utE-post