Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
ATK Skrifter
 flag

Vi tar fram skrifter

Vi samlar våra erfarenheter av och kunskaper kring arbetslivets förändringar i särskilda skrifter som ni kan beställa kostnadsfritt.

Om användning av arbetstagarkonsulter för att delta i och påverka förändringsarbete

Denna skrift handlar om behovet av och erfarenheter från fackligt kunskapsstöd i samband med förändringar i allmänhet och att utnyttja den möjlighet som finns att anlita särskilt expertstöd, s k arbetstagarkonsult (ibland kallat löntagarkonsult). Skriften vänder sig fram förallt till fackliga företrädare. En sammanfattning med fokus på råd och tips kan du ladda ner.

Att arbeta med förändring för att skapa effektiva och hållbara organisationer och arbetsplatser

En skrift om förändringsarbete och hur detta kan bedrivas både för att skapa effektiva verksamheter och en god arbetsmiljö. Skriften bygger på bland annat mångåriga erfarenheter av konsultation kring olika typer av förändringar, i flertalet fall som arbetstagar-konsult. Skriften vänder sig därför till chefer och fackliga företrädare inom företag och förvaltningar. En sammanfattning av skriften finns för nedladdning.

Samverkan för inflytande och utveckling 

Frågorna kring inflytande, delaktighet och samverkan är ständigt närvarande i alla organisationer. Men det finns många sätt att lösa dom. Den här skriften handlar om möjligheterna att hitta framgångsvägar i ett samspel mellan ledning och fackliga företrädare och mellan chefer och medarbetare. En sammanfattning av skriften finns för nedladdning.

Facklig guide till globaliseringen och strukturomvandlingen i företagens värdekedjor

Denna handbok syftar till att ge möjligheter att hantera den förändring som sker i arbetslivet till följd av bland annat globalisering, ny teknik och nya sätt att leda företag och förvaltningar. Den riktar sig främst till fackliga företrädare, men även andra aktörer, som möter olika former av omstrukturering på företag och arbetsplatser.
Skriften är ett resultat av ett mångårigt forsknings-projekt, WORKS, med syfte att undersöka effek-terna av den omvandling som sker i företagens s k värdekedjor. En sammanfattning av skriften finns för nedladdninr,

Skrifterna i pdf format kan beställas genom per.tengblad@atk.se

 

 

Skriv utE-post