flag

Vi medverkar i utbildningar

Vi kommer gärna till er, deltar i seminarier och utbildningar och förmedlar vårt kunnande inom olika områden. 

Exempel på ämnesområden och föreläsningar är bland annat

  • Att använda arbetstagarkonsult
  • Att bedriva förändringsarbete
  • Samverkan och delaktighet på arbetsplatsen
  • Strukturomvandling i en ny och global arbetsvärld
  • Europeiska företagsråd – möjligheter och erfarenheter kring gränsöverskridande samverkan
  • Outsourcing – risker och möjligheter, erfarenheter av samverkan och genomförande

Skriv utE-post