Vi medverkar i utbildningar

Vi kommer gärna till er, deltar i seminarier och utbildningar och förmedlar vårt kunnande inom olika områden. 

Exempel på ämnesområden och föreläsningar är bland annat

Skriv ut