flag

Ett värdegrundat konsultföretag

banner omoss

ATK erbjuder konsulttjänster och kunskap kring förändring som bygger på samverkan mellan parterna i företaget. Vår värdegrund är att medarbetarnas delaktighet ökar förutsättningarna för långsiktigt hållbar effektivitet i verksamheten, trygga arbetsplatser, utvecklande arbeten och goda arbetsmiljöer.

Skriv utE-post