Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Mikael Eriksson
 flag

Våra konsulter

Mikael Eriksson och Per Tengblad är konsulter med lång erfarenhet av att stödja förändringsprocesser

Mikael Eriksson är VD och seniorkonsult, utbildad marknadsekonom och samhällsvetare med tidigare bakgrund som chef, marknadsförare, processledare och egenkonsult. Mikael arbetar med med uppdrag inom hela arbetsmarknaden bl a inom bygg- och processindustri, verkstadsindustri, media och statliga myndigheter.

pdfSe vidare personbeskrivning.

Per Tengblad är seniorkonsult och har lång erfarenhet som konsult, forskare och utredare inom arbetslivsområdet. Han är civilekonom med bakgrund som rationaliserare i försvaret och facklig ombudsman inom statlig sektor. Per arbetar med uppdrag inom hela arbetsmarknaden med särskild tonvikt mot tjänsteorganisationer och offentlig sektor

pdfSe vidare personbeskrivning

Vi arbetar därutöver med ett nätverk av samverkande konsulter. I detta nätverk ingår bland andrat;

Björn Jansson, ek.lic, tidigare facklig utredare, kommundirektör, revisor och utredare kring kommun och regionutveckling,  

Roland Steen, pol.mag, företagsanalytiker och projektutvecklare, tidigare analyschef NUTEK och managementkonsult

Nils-Åke Carlsson, civilekonom och utredare, tidigare inom Metall, SIF och kanslichef på Unionen.

Cathrin Leijon, vård- och omsorgslärare, kvalitets- och projektledare tidigare inom SKL och Stockholms Stad.

Hans-Erik "Simon" Andersson, facklig utbildare European Works Councils och Bolagsstyrelseledamöter

Skriv utE-post