flag

Våra samarbetspartners

Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners och samverkande konsulter som gör att vi kan tillhandahålla kompetens och verktyg för olika typer av uppdrag

Tillsammans med bl a Consider Consultants och Alamanco har vi ett gemensamt företag, ATK, Consider & Partners, som har ramavtal med Stockholms Stad kring organisationskonsulttjänster.

Vi utnyttjar i olika uppdrag analys- och processverktyg utvecklade av IAU, Institutet för Arbetsliv och Utveckling, som vi ockdå delar lokaler med.

Vi är partners i EESUN, European Employee Support Network, tillsammans med likartade företag och forskningsinstitut i Frankrike, Norge, Nederländerna, Storbrittanien, Tyskland och Österrike.

Skriv utE-post