Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Samverkande konsulter
 flag

Vårt företag

ATK Arbetstagarkonsultation AB etablerades som sjävständigt företag 1985 och har under åren
genomfört mer än 2500 uppdrag över hela arbetsmarknaden. 

Vår vision är ett arbetsliv präglat av organisationer som tar tillvara sina medarbetares resurser för att skapa effektivitet och arbetar med förändring och omställning på ett socialt acceptabelt sätt.

Vår affärsidé är att erbjuda professionell kompetens om och i förändringsarbete till ledning och fack inom företag och organisationer.

Vi är ett från olika intressenter fristående företag som ägs av en stuftelse med ändamålet att stödja demokratiseringen i arbetslivet.

Kontakt:
Mikael Eriksson, VD telefon 08-6949456

Mikael Eriksson

Per Tengblad, telefon 08-6949453

Per Tengblad

Benny Andersson, ekonomiansvarig, tel 073-6554412

Benny Andersson

Skriv utE-post