flag
  • Hem
  • Organisationskonsult

Organisationsutveckling

banner organisationskonsult

Vi gör organisationsanalyser och ger stöd i förändringsprocesser. Vi utvärderar förändringar och utvecklingsprojekt. Vi medverkar i utveckling av system för samverkan mellan parter och på arbetsplatsen.

Skriv utE-post