Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Vad kan vi hjälpa till med?
 flag

Vad kan vi hjälpa till med?

Vårt kunnande om förändring i organisationer blir er förmåga att förbättra verksamheten och arbetsmiljön genom att skapa delaktighet och utnyttja alla medarbetares kompetens.

Det finns många fallgropar i förändringsarbetet. Ambitionerna att öka effektiviteten kan falla på bristande kommunikation, ledarskap och delaktighet. Vi bidrar till att göra förändringarna hållbara över tid genom t ex:

  • Förändrings-, risk- och konsekvensanalyser
  • Processtöd i förändringsarbetet
  • Utveckling av samverkanssystem, delaktighet och hållbara arbeten
  • Utvärdering av projekt och genomförda förändringar

Genom vår långa erfarenhet som arbetstagarkonsulter och deltagande i FoU-projekt vet vi vad som krävs för att skapa hållbar förändring byggd på partsgemensamt arbete och engagemang från medarbetarna.

Exempel på uppdragsgivare är Arbetslivsinstitutet, Ekerö kommun, Ericsson, Folkhälsoinstitutet, Folksam, KTH, Offentliganställdas Förhandlingsråd, Partsrådet, Rikspolisstyrelsen, Riksrevisionen, SIDA, Skandia, Stockholms Stad, Trygghetsstiftelsen, Unionen, Umeå kommun, Vinnova, Vägverket.

Vi medverkar i ramavtal med Stockholms Stad och Malmö Kommun

 

Skriv utE-post