Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Vår syn på förändringsarbete?
 flag

Vår syn på förändringsarbete?

Ett framgångsrikt förändringsarbete bygger på samverkan och delaktighet och kännetecknas av tydlighet och transparens, tillit och trygghet liksom tid och tålamod.

En effektiv verksamhet bygger på delaktighet och samverkan. Det betyder att medarbetarna, inom ramen för ledningens strategiska arbete, är delaktiga i utformning av lösningar. Och att det sker i ett samspel med de fackliga organisationerna.

Framgångsrik förändring bygger på:

  • Tydlighet i vart man är på väg med organisationen, motiv och strategier och transparens och öppenhet i det man gör, när man gör det varför man gör det och hur.
  • Trygghet för medarbetarna och en tilltro och respekt gentemot varandra. Trygghet som minskar oron som gör att medarbetarna kan hålla ett verksamhetsfokus. Förtroende, ömsesidigt, såväl mellan ledning och medarbetare som mellan olika delar i organisationen.
  • Tid för att genomföra förändringen men samtidigt ha tålamod och uthållighet i arbetet. Tidsfaktorn är viktig både i att vara ute i god tid och i rätt tid. Tålamodet är viktigt därför att reell förändring tar tid.

 

 

Skriv utE-post