Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/350020.cloudwaysapps.com/vddntzwhxb/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Vår syn på förändringsarbete?

Vår syn på förändringsarbete?

Ett framgångsrikt förändringsarbete bygger på samverkan och delaktighet och kännetecknas av tydlighet och transparens, tillit och trygghet liksom tid och tålamod.

En effektiv verksamhet bygger på delaktighet och samverkan. Det betyder att medarbetarna, inom ramen för ledningens strategiska arbete, är delaktiga i utformning av lösningar. Och att det sker i ett samspel med de fackliga organisationerna.

Framgångsrik förändring bygger på:

 

 

Skriv ut