Anlita löntagarkonsult

Fackliga organisationer har rättsligt stöd för att anlita en löntagarkonsult vid större verksamhetsförändringar. I löntagarkonsulten får den fackliga organisationen ett stöd genom hela arbetet för att göra dialog och samverkan med arbetsgivare mer hållbar och långsiktig.

Har man behov av att anlita en löntagarkonsult tar man kontakt med sin arbetsgivare och informerar om detta. Därefter hör man av sig till oss på ATK genom att skicka ett mejl till info@atk.se eller ringa oss på 08-694 04 50.

Det här gör en löntagarkonsult

Vi stödjer de fackliga företrädarna på flera olika sätt. Tack vare vår gedigna erfarenhet och kunskap kan vi bidra med insikter som driver arbetet framåt och ger en tydligare bild av verksamheten. Detta omfattar bland annat organisatoriska, ekonomiska och juridiska områden.

 

Löntagarkonsulter anlitas i många olika sammanhang. Här nedan är exempel på några situationer där en löntagarkonsult anlitas:

  • Förändring av verksamhet
     
  • Flytt av verksamhet
     
  • Avveckling av verksamhet
 

Detta är bara några övergripande situationer som finns under paraplybegreppet förändringsarbeten. Mer detaljerade exempel kan vara outsourcing av en del av företaget eller införandet av nya system som påverkar personalstyrkan.

I vårt arbete som löntagarkonsulter gör vi olika typer av insatser beroende på uppdragets karaktär. Generellt sett så utgår vi från en nulägesanalys av var organisationen befinner sig samt en gedigen granskning av de planer som ligger till grund för de eventuella förändringarna. Utifrån detta ger vi sedan de fackliga företrädarna rätt underlag för att kunna bemöta företagets ledning på ett så konstruktivt sätt som möjligt.

Rätt till löntagarkonsult

Enligt det så kallade Utvecklingsavtalet, tecknat mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv, har fackliga organisationer, i företag med mer än 50 anställda, alltid rätt att anlita en löntagarkonsult som arbetsgivaren bekostar. 

Detta gäller vid större förändringsarbeten som direkt förändrar de anställdas uppgifter samt roll och som påverkar företagets ekonomi i stor utsträckning.

Frågor om löntagarkonsult

För den som aldrig anlitat en löntagarkonsult tidigare kan det vara svårt att veta vilken hjälp man kan få. Vi finns tillgängliga för ett förutsättningslöst samtal för att hjälpa dig vidare.

Har du några frågor om vad det innebär att anlita en löntagarkonsult, vad en löntagarkonsult kan göra för er organisation eller något annat om rollen så är du varmt välkommen att höra av dig.
cta-bg-blue_2.jpg

Kostnadsfri rådgivning och förslag till upplägg

Vårt kunnande om förändring i organisationer blir er förmåga att förbättra verksamheten och arbetsmiljön genom att skapa delaktighet och utnyttja alla medarbetares kompetens.

  • Oberoende bedömning
  • Era synpunkter tas tillvara
  • Ökad kunskap