flag
  • Hem
  • Arbetstagarkonsult

Att anlita arbetstagarkonsult

banner arbetskonsult

Enligt avtalen på arbetsmarknaden kan lokala fackliga organisationer använda särskilt expertstöd - s k arbetstagarkonsult - när företagen förändrar sin verksamhet. Som arbetstagarkonsult (ibland kallad löntagarkonsult) arbetar vi på fackets uppdrag. Vi granskar och analyserar en neddragning, en omorganisation, outsourcing eller flytt av verksamhet - förändringar som kan innebära både övertalighet och förändrade arbetsförhållanden för de anställda.

Skriv utE-post