atk-start-01_0.jpg

Ett strategiskt stöd för facken vid stora förändringar

Som arbetstagarkonsult stödjer vi lokala fackliga före-
trädare vid verksamhetsförändring. Till exempel när ledningen avser att flytta verksamhet, inför en större omorganisation, vid risk för nedläggning eller övrig händelse i företaget/organisationen. 


Vi analyserar förändringsförslag, lyssnar av organisationen, granskar beslutsunderlag och bedömer även alternativa förslag. Våra insatser ger fack och ledning en oberoende analys av förändringsförslag.

038-certificate.svg

2500 uppdrag sedan 1985

Med en lång erfarenhet och en stor samlad kunskap från många branscher utför vi våra uppdrag utifrån era behov.

003-interview-4.svg

Arbetstagarkonsult

Vi ger dig som facklig företrädare stöd inför förhandlingar och beslut om stora förändringar i företagets/organisationens verksamhet. Ett stöd som kan ge hållbara beslut och smidigare processer.

032-hired.svg

Utbildningar & föreläsningar

Vi kommer gärna till er, deltar i seminarier och utbildningar och förmedlar vårt kunnande inom olika områden.

board-discussing-employees-1181533_2_scaled_FULL.jpg

Vi skapar värde hos företag som befinner sig i en förändringsprocess

"Vi lärde oss än mer hur viktigt det är att medlemmarna är med på spåret. Ledningen lärde sig framförallt hur illa ställt det var med chefsskapet – och började åtgärda det!” – En av våra kunder

cta-bg-blue_2.jpg

Kostnadsfri rådgivning och förslag till upplägg

Vårt kunnande om förändring i organisationer blir er förmåga att förbättra verksamheten och arbetsmiljön genom att skapa delaktighet och utnyttja alla medarbetares kompetens.

  • Oberoende bedömning
  • Era synpunkter tas tillvara
  • Ökad kunskap