Arbetstagarkonsulter inom EESUN (ett nätverk ATK Arbetsliv är med) har skrivit boken ”What about the workers, 40 years of labour consulting in Europe”.

Vår förhoppning är att e-boken ska kunna vara av intresse och nytta inte minst i det fackliga arbetet kring omställningsfrågor men också bidra till en ökad kunskap om nytta och möjligheter kring användning av arbetstagarkonsult.

cta-bg-blue_2.jpg

Kostnadsfri rådgivning och förslag till upplägg

Vårt kunnande om förändring i organisationer blir er förmåga att förbättra verksamheten och arbetsmiljön genom att skapa delaktighet och utnyttja alla medarbetares kompetens.

  • Oberoende bedömning
  • Era synpunkter tas tillvara
  • Ökad kunskap